A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu độ bám dính lớp phủ bột cacbua Cr3C2 - NiCr trên nền thép trục thép 40Cr bằng phương pháp phun oxy - nhiên liệu tốc độ cao

Nghiên cứu độ bám dính lớp phủ bột cacbua Cr3C2 - NiCr trên nền thép trục thép 40Cr bằng phương pháp phun oxy - nhiên liệu tốc độ cao

Nghiên cứu độ bám dính lớp phủ bột cacbua Cr3C2 - NiCr trên nền thép trục thép 40Cr bằng phương pháp phun oxy - nhiên liệu tốc độ cao

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu độ bám dính lớp phủ bột cacbua Cr3C2 - NiCr trên nền thép trục thép 40Cr bằng phương pháp phun oxy - nhiên liệu tốc độ cao
 • Tác giả :
 • Nguyễn Chí Bảo;Đinh Văn Chiến
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phun oxi,Phun tốc độ cao HVOF,Lớp phủ bột,Độ bám dính lớp phủ
 • Số trang :
 • tr. 34-39
Tải file tóm tắt Nghiên cứu độ bám dính lớp phủ bột cacbua Cr3C2 - NiCr trên nền thép trục thép 40Cr bằng phương pháp phun oxy - nhiên liệu tốc độ cao

File Tóm tắt

Online: 267
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})