A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng chống viêm mạn của quả dứa dại trên thực nghiệm

Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng chống viêm mạn của quả dứa dại trên thực nghiệm

Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng chống viêm mạn của quả dứa dại trên thực nghiệm

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng chống viêm mạn của quả dứa dại trên thực nghiệm
 • Tác giả :
 • Hoàng Thái Hoa Cương;Vũ Thị Ngọc Thanh;Nguyễn Duy Thuần
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dứa dại,Cao toàn phần,Ethyl axetat,Độc tính cấp,Kháng viêm,Pandanus odoratissimus
 • Số trang :
 • tr. 129-133
Tải file tóm tắt Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng chống viêm mạn của quả dứa dại trên thực nghiệm

File Tóm tắt

Online: 310
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,167
})