A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu duy trì hiệu quả nguồn nhân lực điều dưỡng trong lĩnh vực dịch vụ y tế

Nghiên cứu duy trì hiệu quả nguồn nhân lực điều dưỡng trong lĩnh vực dịch vụ y tế

Nghiên cứu duy trì hiệu quả nguồn nhân lực điều dưỡng trong lĩnh vực dịch vụ y tế

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu duy trì hiệu quả nguồn nhân lực điều dưỡng trong lĩnh vực dịch vụ y tế
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Tuấn Linh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Chang Gung
 • Từ khóa :
 • Điều dưỡng viên,Nguồn nhân lực,Duy trì,Dịch vụ y tế
 • Số trang :
 • 118 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu duy trì hiệu quả nguồn nhân lực điều dưỡng trong lĩnh vực dịch vụ y tế

File Tóm tắt

Online: 220
Lượt truy cập: 11,762,338
Số lượt tải: 1,843,225
})