A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu hệ thống điều khiển vị trí động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc với phương pháp điều chế Vecto không gian

Nghiên cứu hệ thống điều khiển vị trí động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc với phương pháp điều chế Vecto không gian

Nghiên cứu hệ thống điều khiển vị trí động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc với phương pháp điều chế Vecto không gian

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu hệ thống điều khiển vị trí động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc với phương pháp điều chế Vecto không gian
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc,Điều khiển vị trí,Phương pháp điều chế Vecto không gian
 • Số trang :
 • 74 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu hệ thống điều khiển vị trí động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc với phương pháp điều chế Vecto không gian

File Tóm tắt

Online: 596
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,848
})