A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý một số loài thực vật đặc hữu trên các đảo của Vịnh Hạ Long

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý một số loài thực vật đặc hữu trên các đảo của Vịnh Hạ Long

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý một số loài thực vật đặc hữu trên các đảo của Vịnh Hạ Long

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý một số loài thực vật đặc hữu trên các đảo của Vịnh Hạ Long
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Thu Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Thực vật,Đảo,Quản lý,Vịnh Hạ Long
 • Số trang :
 • 113 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý một số loài thực vật đặc hữu trên các đảo của Vịnh Hạ Long

File Tóm tắt

Online: 416
Lượt truy cập: 11,226,108
Số lượt tải: 1,833,406
})