A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Tác giả :
 • Phan Thị Mỹ Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2011
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thực vật,Họ Đước,Lá,Hình thái,Giải phẫu,Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ
 • Số trang :
 • 109 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh

File Tóm tắt

Online: 170
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,667