A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu kết hợp phương pháp nội điện phân và màng sinh học A2O-MBBR xử lý nước thải quá trình luyện cốc

Nghiên cứu kết hợp phương pháp nội điện phân và màng sinh học A2O-MBBR xử lý nước thải quá trình luyện cốc

Nghiên cứu kết hợp phương pháp nội điện phân và màng sinh học A2O-MBBR xử lý nước thải quá trình luyện cốc

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu kết hợp phương pháp nội điện phân và màng sinh học A2O-MBBR xử lý nước thải quá trình luyện cốc
 • Tác giả :
 • Dương Thị Thoa
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Phương pháp nội điện phân,Màng sinh học A2O-MBBR,Xử lý nước thải,Luyện cốc
 • Số trang :
 • 99 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu kết hợp phương pháp nội điện phân và màng sinh học A2O-MBBR xử lý nước thải quá trình luyện cốc

File Tóm tắt

Online: 200
Lượt truy cập: 11,146,542
Số lượt tải: 1,832,675
})