A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống bí đỏ tại Thái Nguyên năm 2015

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống bí đỏ tại Thái Nguyên năm 2015

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống bí đỏ tại Thái Nguyên năm 2015

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống bí đỏ tại Thái Nguyên năm 2015
 • Tác giả :
 • Nguyễn Viết Hưng;Lê Thị Kiều Oanh;Hoàng Kim Diệu;Nguyễn Thị Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bí đỏ,Trồng trọt,Sinh trưởng,Năng suất
 • Số trang :
 • tr. 9-14
Tải file tóm tắt Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống bí đỏ tại Thái Nguyên năm 2015

File Tóm tắt

Online: 109
Lượt truy cập: 8,581,383
Số lượt tải: 1,795,589
})