A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu khắc phục những tồn tại trong vận hành 2 trạm thủy điện nhỏ Tà Làng, Nặm Cắt và lưới phân phối 35 KV lộ 371, 372 tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu khắc phục những tồn tại trong vận hành 2 trạm thủy điện nhỏ Tà Làng, Nặm Cắt và lưới phân phối 35 KV lộ 371, 372 tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu khắc phục những tồn tại trong vận hành 2 trạm thủy điện nhỏ Tà Làng, Nặm Cắt và lưới phân phối 35 KV lộ 371, 372 tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu khắc phục những tồn tại trong vận hành 2 trạm thủy điện nhỏ Tà Làng, Nặm Cắt và lưới phân phối 35 KV lộ 371, 372 tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
 • Từ khóa :
 • Trạm thủy điện,Tà Làng,Nậm Cắt,Vận hành
 • Số trang :
 • 117 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu khắc phục những tồn tại trong vận hành 2 trạm thủy điện nhỏ Tà Làng, Nặm Cắt và lưới phân phối 35 KV lộ 371, 372 tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 353
Lượt truy cập: 11,130,615
Số lượt tải: 1,832,551
})