A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu mô hình xử lý dữ liệu mã hóa và bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây

Nghiên cứu mô hình xử lý dữ liệu mã hóa và bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây

Nghiên cứu mô hình xử lý dữ liệu mã hóa và bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu mô hình xử lý dữ liệu mã hóa và bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây
 • Tác giả :
 • Trương Ngọc Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Xử lý dữ liệu,Mã hóa dữ liệu,Điện toán đám mây
 • Số trang :
 • 93 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu mô hình xử lý dữ liệu mã hóa và bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây

File Tóm tắt

Online: 156
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,667