A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu mô hình xử lý dữ liệu mã hóa và bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây

Nghiên cứu mô hình xử lý dữ liệu mã hóa và bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây

Nghiên cứu mô hình xử lý dữ liệu mã hóa và bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu mô hình xử lý dữ liệu mã hóa và bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây
 • Tác giả :
 • Hạnh,Trương Ngọc
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Xử lý dữ liệu,Mã hóa dữ liệu,Điện toán đám mây
 • Số trang :
 • 93 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu mô hình xử lý dữ liệu mã hóa và bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây

File Tóm tắt

Online: 121
Lượt truy cập: 5,560,318
Số lượt tải: 1,722,823