A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro cây nhàu (Morinda Citrifolia L.)

Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro cây nhàu (Morinda Citrifolia L.)

Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro cây nhàu (Morinda Citrifolia L.)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro cây nhàu (Morinda Citrifolia L.)
 • Tác giả :
 • July Sengmanivong
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Cây nhàu,Nuôi cấy in vitro
 • Số trang :
 • 61 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro cây nhàu (Morinda Citrifolia L.)

File Tóm tắt

Online: 129
Lượt truy cập: 9,546,976
Số lượt tải: 1,811,178
})