A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa nếp Thầu dầu theo phương pháp SRI tại Phú Bình, Thái Nguyên

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa nếp Thầu dầu theo phương pháp SRI tại Phú Bình, Thái Nguyên

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa nếp Thầu dầu theo phương pháp SRI tại Phú Bình, Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa nếp Thầu dầu theo phương pháp SRI tại Phú Bình, Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trương Nhật Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Lúa nếp thầu dầu,Biện pháp kỹ thuật,Phương pháp SRI,Phú Bình,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 165 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa nếp Thầu dầu theo phương pháp SRI tại Phú Bình, Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 88
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,673