A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trần Quang Huy;Đinh Hồng Linh;Nguyễn Đắc Dũng;Vũ Việt Linh;Trần Thanh Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Sản xuất kinh doanh,Phát triển,Chính sách,Hộ nông dân
 • Số trang :
 • 179 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 501
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})