A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.)

Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.)

Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Ngà
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Cây Lạc,Chuyển gen NAC2,Chịu hạn
 • Số trang :
 • 127 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.)

File Tóm tắt

Online: 231
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})