A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phân tích thành phần cấu trúc một số hợp chất phân lập từ cây Hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis Longifolia Craib) bằng các phương pháp hóa lí hiện đại

Nghiên cứu phân tích thành phần cấu trúc một số hợp chất phân lập từ cây Hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis Longifolia Craib) bằng các phương pháp hóa lí hiện đại

Nghiên cứu phân tích thành phần cấu trúc một số hợp chất phân lập từ cây Hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis Longifolia Craib) bằng các phương pháp hóa lí hiện đại

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phân tích thành phần cấu trúc một số hợp chất phân lập từ cây Hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis Longifolia Craib) bằng các phương pháp hóa lí hiện đại
 • Tác giả :
 • Dương Thị Hoạt
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Cây Hoàng tinh hoa trắng,Thành phần hóa học,Phân lập,Phương pháp hóa lí
 • Số trang :
 • 74 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phân tích thành phần cấu trúc một số hợp chất phân lập từ cây Hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis Longifolia Craib) bằng các phương pháp hóa lí hiện đại

File Tóm tắt

Online: 198
Lượt truy cập: 11,146,542
Số lượt tải: 1,832,675
})