A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hành vi thể thao đối với cách tổ chức quản lý câu lạc bộ thể thao trong trường đại học ở Việt Nam

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hành vi thể thao đối với cách tổ chức quản lý câu lạc bộ thể thao trong trường đại học ở Việt Nam

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hành vi thể thao đối với cách tổ chức quản lý câu lạc bộ thể thao trong trường đại học ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hành vi thể thao đối với cách tổ chức quản lý câu lạc bộ thể thao trong trường đại học ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Cao Hoàng Khuyến
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện thể thao Thượng Hải (Trung Quốc)
 • Từ khóa :
 • Câu lạc bộ thể thao,Hành vi thể thao,Ảnh hưởng,Quản lý,Trường đại học,Việt Nam
 • Số trang :
 • 113 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hành vi thể thao đối với cách tổ chức quản lý câu lạc bộ thể thao trong trường đại học ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 220
Lượt truy cập: 10,636,158
Số lượt tải: 1,826,851
})