A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu sử dụng CIDR, PMSG và PGF2α để rút ngắn tuổi động dục lần đầu và nâng cao hiệu quả phối giống nhân tạo cho trâu nội

Nghiên cứu sử dụng CIDR, PMSG và PGF2α để rút ngắn tuổi động dục lần đầu và nâng cao hiệu quả phối giống nhân tạo cho trâu nội

Nghiên cứu sử dụng CIDR, PMSG và PGF2α để rút ngắn tuổi động dục lần đầu và nâng cao hiệu quả phối giống nhân tạo cho trâu nội

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu sử dụng CIDR, PMSG và PGF2α để rút ngắn tuổi động dục lần đầu và nâng cao hiệu quả phối giống nhân tạo cho trâu nội
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Hùng;Nguyễn Khả Tú;Tạ Văn Cần;Nguyễn Công Định;Trần Trung Thông
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Trâu,Hormone động dục,Phối giống,Thụ tinh nhân tạo,CIDR,PMSG,PGF2α
 • Số trang :
 • tr. 105-111
Tải file tóm tắt Nghiên cứu sử dụng CIDR, PMSG và PGF2α để rút ngắn tuổi động dục lần đầu và nâng cao hiệu quả phối giống nhân tạo cho trâu nội

File Tóm tắt

Online: 300
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,165
})