A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu tạo khí giàu H2 cung cấp cho động cơ Diesel bằng phương pháp biến đổi nhiệt hóa nhiên liệu Diesel với khí thải

Nghiên cứu tạo khí giàu H2 cung cấp cho động cơ Diesel bằng phương pháp biến đổi nhiệt hóa nhiên liệu Diesel với khí thải

Nghiên cứu tạo khí giàu H2 cung cấp cho động cơ Diesel bằng phương pháp biến đổi nhiệt hóa nhiên liệu Diesel với khí thải

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu tạo khí giàu H2 cung cấp cho động cơ Diesel bằng phương pháp biến đổi nhiệt hóa nhiên liệu Diesel với khí thải
 • Tác giả :
 • Hoàng Đình Long;Trịnh Xuân Phong;Nguyễn Tường Vi
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Động cơ diesel,Biến đổi nhiệt hóa,Nhiên liệu diesel,Khí thải
 • Số trang :
 • tr. 107-112
Tải file tóm tắt Nghiên cứu tạo khí giàu H2 cung cấp cho động cơ Diesel bằng phương pháp biến đổi nhiệt hóa nhiên liệu Diesel với khí thải

File Tóm tắt

Online: 180
Lượt truy cập: 10,301,699
Số lượt tải: 1,824,124
})