A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cụm van đóng mở bơm Y8-6MA2 sử dụng trong công tác khoan dầu khí

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cụm van đóng mở bơm Y8-6MA2 sử dụng trong công tác khoan dầu khí

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cụm van đóng mở bơm Y8-6MA2 sử dụng trong công tác khoan dầu khí

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cụm van đóng mở bơm Y8-6MA2 sử dụng trong công tác khoan dầu khí
 • Tác giả :
 • Phan Thạch Hổ;Đào Duy Trung;Nguyễn Văn Bình;Đỗ Thái Cường;Trần Anh Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khoan dầu khí,Cụm van đóng mở,Công nghệ chế tạo,Bơm Y8-6MA2
 • Số trang :
 • tr. 66-72
Tải file tóm tắt Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cụm van đóng mở bơm Y8-6MA2 sử dụng trong công tác khoan dầu khí

File Tóm tắt

Online: 253
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})