A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và ứng dụng một mẫu máy thu hoạch nghêu

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và ứng dụng một mẫu máy thu hoạch nghêu

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và ứng dụng một mẫu máy thu hoạch nghêu

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và ứng dụng một mẫu máy thu hoạch nghêu
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Công Chính;Lê Văn Tuấn;Vương Thành Tiên
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nghêu,Máy thu hoạch,Thiết kế,Máy nông nghiệp
 • Số trang :
 • tr. 124-129
Tải file tóm tắt Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và ứng dụng một mẫu máy thu hoạch nghêu

File Tóm tắt

Online: 390
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})