A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu thu nhận và xác định một số định đặc tính của lignin peroxidase từ chủng nấm mục trắng TL4

Nghiên cứu thu nhận và xác định một số định đặc tính của lignin peroxidase từ chủng nấm mục trắng TL4

Nghiên cứu thu nhận và xác định một số định đặc tính của lignin peroxidase từ chủng nấm mục trắng TL4

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu thu nhận và xác định một số định đặc tính của lignin peroxidase từ chủng nấm mục trắng TL4
 • Tác giả :
 • Trịnh Thị Thu Thủy;Nguyễn Quốc Trung;Nguyễn Hoàng Anh;Tống Văn Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lignin peroxidase (LiP),,Nấm mục trắng TL4,,Độ bền nhiệt,,Độ bền pH
 • Số trang :
 • tr. 763-771
Tải file tóm tắt Nghiên cứu thu nhận và xác định một số định đặc tính của lignin peroxidase từ chủng nấm mục trắng TL4

File Tóm tắt

Online: 181
Lượt truy cập: 9,860,405
Số lượt tải: 1,820,206
})