A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường và xây dựng quy trình chế biến phân bón hữu cơ sinh học từ bã dong riềng tại xã Xuân Vân, huyên Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường và xây dựng quy trình chế biến phân bón hữu cơ sinh học từ bã dong riềng tại xã Xuân Vân, huyên Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường và xây dựng quy trình chế biến phân bón hữu cơ sinh học từ bã dong riềng tại xã Xuân Vân, huyên Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường và xây dựng quy trình chế biến phân bón hữu cơ sinh học từ bã dong riềng tại xã Xuân Vân, huyên Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
 • Tác giả :
 • Tạ Phương Thu
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Ô nhiễm môi trường,Phân bón hữu cơ,Bã dong riềng,Xuân Vân,Yên Sơn,Tuyên Quang
 • Số trang :
 • 76 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường và xây dựng quy trình chế biến phân bón hữu cơ sinh học từ bã dong riềng tại xã Xuân Vân, huyên Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

File Tóm tắt

Online: 200
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,823,994
})