A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • Tác giả :
 • Cao Minh Chính
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Chất thải rắn sinh hoạt,Quản lý,Thực trạng,Giải pháp,Điện Biên
 • Số trang :
 • 92 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

File Tóm tắt

Online: 192
Lượt truy cập: 11,146,542
Số lượt tải: 1,832,675
})