A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
 • Tác giả :
 • Bùi Tuấn Vương
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Hợp tác xã nông nghiệp,Phát triển,Thực trạng,Giải pháp,Nho Quan,Ninh Bình
 • Số trang :
 • 103 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

File Tóm tắt

Online: 212
Lượt truy cập: 10,636,158
Số lượt tải: 1,826,851
})