A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu tiềm năng và thực trạng tài nguyên phục vụ phát triển du lịch sinh thái huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu tiềm năng và thực trạng tài nguyên phục vụ phát triển du lịch sinh thái huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu tiềm năng và thực trạng tài nguyên phục vụ phát triển du lịch sinh thái huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu tiềm năng và thực trạng tài nguyên phục vụ phát triển du lịch sinh thái huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Du lịch sinh thái,Tiềm năng,Thực trạng,Tài nguyên,Võ Nhai,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 104 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu tiềm năng và thực trạng tài nguyên phục vụ phát triển du lịch sinh thái huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 424
Lượt truy cập: 11,226,108
Số lượt tải: 1,833,407
})