A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu trạng thái ứng suất của panel trụ trên cơ sở lý thuyết biến dạng trượt bậc cao

Nghiên cứu trạng thái ứng suất của panel trụ trên cơ sở lý thuyết biến dạng trượt bậc cao

Nghiên cứu trạng thái ứng suất của panel trụ trên cơ sở lý thuyết biến dạng trượt bậc cao

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu trạng thái ứng suất của panel trụ trên cơ sở lý thuyết biến dạng trượt bậc cao
 • Tác giả :
 • Trần Ngọc Đoàn;Trần Văn Hùng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lý thuyết biến dạng trượt bậc cao,Panel trụ,Biến dạng cắt pháp tuyến,Tải trọng tập trung
 • Số trang :
 • tr. 22-24
Tải file tóm tắt Nghiên cứu trạng thái ứng suất của panel trụ trên cơ sở lý thuyết biến dạng trượt bậc cao

File Tóm tắt

Online: 511
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})