A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển trong thiết bị sấy hạt nông sản

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển trong thiết bị sấy hạt nông sản

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển trong thiết bị sấy hạt nông sản

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển trong thiết bị sấy hạt nông sản
 • Tác giả :
 • Tám,Đỗ Thị
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ứng dụng bộ điều khiển,Sấy hạt lương thực
 • Số trang :
 • tr.183-187
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển trong thiết bị sấy hạt nông sản

File Tóm tắt

Online: 154
Lượt truy cập: 5,303,844
Số lượt tải: 1,710,002