A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo để xây dựng mô hình dự báo nồng độ SO2 cực đại ngày

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo để xây dựng mô hình dự báo nồng độ SO2 cực đại ngày

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo để xây dựng mô hình dự báo nồng độ SO2 cực đại ngày

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo để xây dựng mô hình dự báo nồng độ SO2 cực đại ngày
 • Tác giả :
 • Mạc Duy Hưng;Nghiêm Trung Dũng;Hoàng Xuân Cơ
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mạng nơron nhân tạo,SO2,Chất lượng không khí,Dự báo
 • Số trang :
 • tr. 127-132
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo để xây dựng mô hình dự báo nồng độ SO2 cực đại ngày

File Tóm tắt

Online: 527
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,441
})