A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp giải phóng mặt bằng khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp giải phóng mặt bằng khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp giải phóng mặt bằng khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp giải phóng mặt bằng khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Bùi Quý Dương
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Giải phóng mặt bằng,Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 96 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp giải phóng mặt bằng khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 205
Lượt truy cập: 7,765,696
Số lượt tải: 1,783,272
})