A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Vàng A Tớ
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Bảo vệ rừng,Cộng đồng,Vai trò,Văn Bàn,Lào Cai
 • Số trang :
 • 75 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 370
Lượt truy cập: 10,650,875
Số lượt tải: 1,826,900
})