A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu vai trò của, Salmonella và Clostridium perfringens gây tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc và biện pháp phòng trị

Nghiên cứu vai trò của, Salmonella và Clostridium perfringens gây tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc và biện pháp phòng trị

Nghiên cứu vai trò của, Salmonella và Clostridium perfringens gây tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc và biện pháp phòng trị

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu vai trò của, Salmonella và Clostridium perfringens gây tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc và biện pháp phòng trị
 • Tác giả :
 • Trần Đức Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại Học Nông Lâm
 • Từ khóa :
 • Lợn,Tiêu chảy, E.coli ,Salmonella,Clostridium perfringens,Biện pháp phòng trị
 • Số trang :
 • 158 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu vai trò của, Salmonella và Clostridium perfringens gây tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc và biện pháp phòng trị

File Tóm tắt

Online: 145
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,599
})