A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu về sự tương tác giữa người thuyết trình và khán giả khi học kỹ năng thuyết trình của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu về sự tương tác giữa người thuyết trình và khán giả khi học kỹ năng thuyết trình của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu về sự tương tác giữa người thuyết trình và khán giả khi học kỹ năng thuyết trình của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu về sự tương tác giữa người thuyết trình và khán giả khi học kỹ năng thuyết trình của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Dương Đức Minh;Dương Lan Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thuyết trình viên,Kỹ năng thuyết trình,Tương tác,Sinh viên,Tiếng Anh chuyên ngành
 • Số trang :
 • tr. 31-36
Tải file tóm tắt Nghiên cứu về sự tương tác giữa người thuyết trình và khán giả khi học kỹ năng thuyết trình của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 222
Lượt truy cập: 10,636,158
Số lượt tải: 1,826,851
})