A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu việc sử dụng chuyển mã ngôn ngữ của các giám khảo trong các chương trình giải trí trên truyền hình Việt Nam

Nghiên cứu việc sử dụng chuyển mã ngôn ngữ của các giám khảo trong các chương trình giải trí trên truyền hình Việt Nam

Nghiên cứu việc sử dụng chuyển mã ngôn ngữ của các giám khảo trong các chương trình giải trí trên truyền hình Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu việc sử dụng chuyển mã ngôn ngữ của các giám khảo trong các chương trình giải trí trên truyền hình Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Ngân
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa Ngoại ngữ
 • Từ khóa :
 • Chuyển mã ngôn ngữ,Giám khảo,Chương trình giải trí,Truyền hình Việt Nam
 • Số trang :
 • 52 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu việc sử dụng chuyển mã ngôn ngữ của các giám khảo trong các chương trình giải trí trên truyền hình Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 219
Lượt truy cập: 10,711,158
Số lượt tải: 1,827,922
})