A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa hàm lượng một số kim loại nặng trong loài hến (Corbicula sp.) và trầm tích lưu vực sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa hàm lượng một số kim loại nặng trong loài hến (Corbicula sp.) và trầm tích lưu vực sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa hàm lượng một số kim loại nặng trong loài hến (Corbicula sp.) và trầm tích lưu vực sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa hàm lượng một số kim loại nặng trong loài hến (Corbicula sp.) và trầm tích lưu vực sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Thư;Mai Đăng Khoa;Nguyễn Thị Hồng Hạnh;Nguyễn Khắc Thành
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hến,Kim loại nặng,Trầm tích,Lưu vực sông,Hàm lượng,Corbicula sp.
 • Số trang :
 • tr. 51-59
Tải file tóm tắt Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa hàm lượng một số kim loại nặng trong loài hến (Corbicula sp.) và trầm tích lưu vực sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 113
Lượt truy cập: 11,478,722
Số lượt tải: 1,835,629
})