A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Hồng Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Mỏ - địa chất
 • Từ khóa :
 • Kế toán,Quản trị chi phí,Doanh nghiệp khai thác tham,Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản,Việt Nam
 • Số trang :
 • 217 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 110
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,086
})