A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết lập chế độ làm việc hợp lý cho liên hợp máy cắt rải hành gốc rạ

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết lập chế độ làm việc hợp lý cho liên hợp máy cắt rải hành gốc rạ

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết lập chế độ làm việc hợp lý cho liên hợp máy cắt rải hành gốc rạ

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết lập chế độ làm việc hợp lý cho liên hợp máy cắt rải hành gốc rạ
 • Tác giả :
 • Nguyễn Trọng Minh;Bùi Việt Đức
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bộ phận cắt rải hàng,Liên hợp máy thu hoạch,Máy kéo hai bánh,Thu gom rơm rạ
 • Số trang :
 • tr.511 - 518
Tải file tóm tắt Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết lập chế độ làm việc hợp lý cho liên hợp máy cắt rải hành gốc rạ

File Tóm tắt

Online: 410
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,441
})