A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Người chưa thành niên phạm tội: đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý

Người chưa thành niên phạm tội: đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý

Người chưa thành niên phạm tội: đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý

 • Nhan đề :
 • Người chưa thành niên phạm tội: đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý
 • Tác giả :
 • Đặng Thanh Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Tư pháp
 • Từ khóa :
 • Tâm lý;Phạm tội;Người chưa thành niên;Xử lý
 • Số trang :
 • 275 tr.
Tải file tóm tắt Người chưa thành niên phạm tội: đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý

File Tóm tắt

Online: 162
Lượt truy cập: 7,209,219
Số lượt tải: 1,787,911
})