A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nhận thức và mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ nước sạch nông thôn của người dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Nhận thức và mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ nước sạch nông thôn của người dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Nhận thức và mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ nước sạch nông thôn của người dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

 • Nhan đề :
 • Nhận thức và mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ nước sạch nông thôn của người dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Quỳnh;Nguyễn Tất Thắng;Bùi Thị Khánh Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nước sạch,Nhận thức,Mức sẵn lòng chi trả,Huyện Thủy Nguyên,Thành phố Hải Phòng
 • Số trang :
 • tr. 763-772
Tải file tóm tắt Nhận thức và mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ nước sạch nông thôn của người dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

File Tóm tắt

Online: 149
Lượt truy cập: 12,156,849
Số lượt tải: 1,848,192
})