A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Những yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực làm việc của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Những yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực làm việc của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Những yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực làm việc của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Những yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực làm việc của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Gấm;Hoàng Văn Giáp;Tô Thị Dung
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cán bộ,Công chức,Động lực làm việc,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • tr. 189-194
Tải file tóm tắt Những yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực làm việc của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 182
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,918
})