A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nuôi thương phẩm hàu Crassostrea belcheri có nguồn giống khác nhau trong kênh dẫn rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau

Nuôi thương phẩm hàu Crassostrea belcheri có nguồn giống khác nhau trong kênh dẫn rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau

Nuôi thương phẩm hàu Crassostrea belcheri có nguồn giống khác nhau trong kênh dẫn rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau

 • Nhan đề :
 • Nuôi thương phẩm hàu Crassostrea belcheri có nguồn giống khác nhau trong kênh dẫn rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau
 • Tác giả :
 • Ngô Thị Thu Thảo;Trần Cấm Loan
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cà Mau,Hàu Crassostrea belcheri,Kênh dẫn,Nuôi
 • Số trang :
 • tr.123 - 131
Tải file tóm tắt Nuôi thương phẩm hàu Crassostrea belcheri có nguồn giống khác nhau trong kênh dẫn rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau

File Tóm tắt

Online: 139
Lượt truy cập: 7,748,172
Số lượt tải: 1,783,052
})