A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân bố quỹ thời gian giữa nữ giới và nam giới: nghiên cứu trường hợp tại Thái Nguyên

Phân bố quỹ thời gian giữa nữ giới và nam giới: nghiên cứu trường hợp tại Thái Nguyên

Phân bố quỹ thời gian giữa nữ giới và nam giới: nghiên cứu trường hợp tại Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Phân bố quỹ thời gian giữa nữ giới và nam giới: nghiên cứu trường hợp tại Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Dương Thị Huyền Trang;Lê Thị Thanh Thương
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phân bố quỹ thời gian,Nữ giới,Nam giới,Thời gian lao động sản xuất,Thời gian sinh hoạt ngoài sản xuất,Thời gian dảnh rỗi,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 24-28
Tải file tóm tắt Phân bố quỹ thời gian giữa nữ giới và nam giới: nghiên cứu trường hợp tại Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 144
Lượt truy cập: 8,351,435
Số lượt tải: 1,793,528
})