A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân lập và đánh giá khả năng đối kháng của Trichoderma asperellum đối với tác nhân gây bệnh cây có nguồn gốc trong đất

Phân lập và đánh giá khả năng đối kháng của Trichoderma asperellum đối với tác nhân gây bệnh cây có nguồn gốc trong đất

Phân lập và đánh giá khả năng đối kháng của Trichoderma asperellum đối với tác nhân gây bệnh cây có nguồn gốc trong đất

 • Nhan đề :
 • Phân lập và đánh giá khả năng đối kháng của Trichoderma asperellum đối với tác nhân gây bệnh cây có nguồn gốc trong đất
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Huy;Phạm Quang Nguyên;Nguyễn Thị Thanh Hồng;Hà Giang;Nguyễn Văn Viên;Nguyễn Tất Cảnh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Trichoderma asperellum,,Phòng trừ sinh học,Sclerotinia sclerotiorum,Rhizoctonia solani
 • Số trang :
 • tr.1593-1604
Tải file tóm tắt Phân lập và đánh giá khả năng đối kháng của Trichoderma asperellum đối với tác nhân gây bệnh cây có nguồn gốc trong đất

File Tóm tắt

Online: 223
Lượt truy cập: 7,811,052
Số lượt tải: 1,783,877
})