A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất 2-ARYL-3-BENZOYL-1H-BENZO[f]INDOLE-4,9-DIONE bằng các phương pháp phổ hiện đại

Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất 2-ARYL-3-BENZOYL-1H-BENZO[f]INDOLE-4,9-DIONE bằng các phương pháp phổ hiện đại

Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất 2-ARYL-3-BENZOYL-1H-BENZO[f]INDOLE-4,9-DIONE bằng các phương pháp phổ hiện đại

 • Nhan đề :
 • Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất 2-ARYL-3-BENZOYL-1H-BENZO[f]INDOLE-4,9-DIONE bằng các phương pháp phổ hiện đại
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Dẫn xuất 2-aryl-3-benzoyl-1H-benzo[f]indole-4,9-dione,Cấu trúc,Phương pháp phổ hiện đại
 • Số trang :
 • 70 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất 2-ARYL-3-BENZOYL-1H-BENZO[f]INDOLE-4,9-DIONE bằng các phương pháp phổ hiện đại

File Tóm tắt

Online: 210
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})