A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số saponin chính từ loài thìa canh lá to (Gymnema latifolium Wall. ex Wight)

Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số saponin chính từ loài thìa canh lá to (Gymnema latifolium Wall. ex Wight)

Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số saponin chính từ loài thìa canh lá to (Gymnema latifolium Wall. ex Wight)

 • Nhan đề :
 • Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số saponin chính từ loài thìa canh lá to (Gymnema latifolium Wall. ex Wight)
 • Tác giả :
 • Tống Thị Thúy Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Thìa canh lá to,Saponin,Cấu trúc ,Hàm lượng,
 • Số trang :
 • 90 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số saponin chính từ loài thìa canh lá to (Gymnema latifolium Wall. ex Wight)

File Tóm tắt

Online: 761
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,433
})