A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích cấu trúc một số dẫn xuất Indenoisoquinolin hình thành từ phản ứng giữa INDENO[1,2-C]ISOCHROMEN-5,11-ĐION và các Amin bậc 1

Phân tích cấu trúc một số dẫn xuất Indenoisoquinolin hình thành từ phản ứng giữa INDENO[1,2-C]ISOCHROMEN-5,11-ĐION và các Amin bậc 1

Phân tích cấu trúc một số dẫn xuất Indenoisoquinolin hình thành từ phản ứng giữa INDENO[1,2-C]ISOCHROMEN-5,11-ĐION và các Amin bậc 1

 • Nhan đề :
 • Phân tích cấu trúc một số dẫn xuất Indenoisoquinolin hình thành từ phản ứng giữa INDENO[1,2-C]ISOCHROMEN-5,11-ĐION và các Amin bậc 1
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Dẫn xuất Indenoisoquinolin,INDENOISOQUINOLIN,Indeno[1,2-C]Isochromen-5,11-Đion,Amin bậc 1,Cấu trúc
 • Số trang :
 • 62 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích cấu trúc một số dẫn xuất Indenoisoquinolin hình thành từ phản ứng giữa INDENO[1,2-C]ISOCHROMEN-5,11-ĐION và các Amin bậc 1

File Tóm tắt

Online: 210
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})