A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích chuỗi giá trị qua các kênh tiêu thụ sản phẩm sơn tra tại Yên Bái

Phân tích chuỗi giá trị qua các kênh tiêu thụ sản phẩm sơn tra tại Yên Bái

Phân tích chuỗi giá trị qua các kênh tiêu thụ sản phẩm sơn tra tại Yên Bái

 • Nhan đề :
 • Phân tích chuỗi giá trị qua các kênh tiêu thụ sản phẩm sơn tra tại Yên Bái
 • Tác giả :
 • Hà Thị Hòa;Hồ Ngọc Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sơn tra,Kênh tiêu thụ,Sản phẩm,Chuỗi giá trị
 • Số trang :
 • tr. 219-224
Tải file tóm tắt Phân tích chuỗi giá trị qua các kênh tiêu thụ sản phẩm sơn tra tại Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 187
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,402
})