A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích đặc trưng cấu trúc, khả năng xúc tác quang phân hủy một số chất màu hữu cơ của vật liệu tổ hợp CuO/ZnO

Phân tích đặc trưng cấu trúc, khả năng xúc tác quang phân hủy một số chất màu hữu cơ của vật liệu tổ hợp CuO/ZnO

Phân tích đặc trưng cấu trúc, khả năng xúc tác quang phân hủy một số chất màu hữu cơ của vật liệu tổ hợp CuO/ZnO

 • Nhan đề :
 • Phân tích đặc trưng cấu trúc, khả năng xúc tác quang phân hủy một số chất màu hữu cơ của vật liệu tổ hợp CuO/ZnO
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Chất màu hữu cơ,Cấu trúc,Xúc tác,Phân hủy,CuO/ZnO
 • Số trang :
 • 64 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích đặc trưng cấu trúc, khả năng xúc tác quang phân hủy một số chất màu hữu cơ của vật liệu tổ hợp CuO/ZnO

File Tóm tắt

Online: 216
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})