A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích đặc trưng cấu trúc, khả năng xúc tác quang phân hủy một số chất màu hữu cơ, khả năng kháng khuẩn và ứng dụng làm cảm biến khí Axeton của vật liệu tổ hợp Ag/ZnO

Phân tích đặc trưng cấu trúc, khả năng xúc tác quang phân hủy một số chất màu hữu cơ, khả năng kháng khuẩn và ứng dụng làm cảm biến khí Axeton của vật liệu tổ hợp Ag/ZnO

Phân tích đặc trưng cấu trúc, khả năng xúc tác quang phân hủy một số chất màu hữu cơ, khả năng kháng khuẩn và ứng dụng làm cảm biến khí Axeton của vật liệu tổ hợp Ag/ZnO

 • Nhan đề :
 • Phân tích đặc trưng cấu trúc, khả năng xúc tác quang phân hủy một số chất màu hữu cơ, khả năng kháng khuẩn và ứng dụng làm cảm biến khí Axeton của vật liệu tổ hợp Ag/ZnO
 • Tác giả :
 • Trần Bình Trọng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Chất màu hữu cơ,Cấu trúc,Xúc tác,Phân hủy,Kháng khuẩn,Cảm biến,khí Axeton,Vật liệu tổ hợp Ag/ZnO
 • Số trang :
 • 63 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích đặc trưng cấu trúc, khả năng xúc tác quang phân hủy một số chất màu hữu cơ, khả năng kháng khuẩn và ứng dụng làm cảm biến khí Axeton của vật liệu tổ hợp Ag/ZnO

File Tóm tắt

Online: 174
Lượt truy cập: 7,950,078
Số lượt tải: 1,786,719
})