A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích diễn ngôn phê phán một số quảng cáo của NIVEA

Phân tích diễn ngôn phê phán một số quảng cáo của NIVEA

Phân tích diễn ngôn phê phán một số quảng cáo của NIVEA

 • Nhan đề :
 • Phân tích diễn ngôn phê phán một số quảng cáo của NIVEA
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa Ngoại ngữ
 • Từ khóa :
 • Quảng cáo,Diễn ngôn,NIVEA
 • Số trang :
 • 67 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích diễn ngôn phê phán một số quảng cáo của NIVEA

File Tóm tắt

Online: 70
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,812,018
})