A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích dữ liệu với R

Phân tích dữ liệu với R

Phân tích dữ liệu với R

 • Nhan đề :
 • Phân tích dữ liệu với R
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
 • Từ khóa :
 • Tin học;Cở sở dữ liệu;
 • Số trang :
 • 522 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích dữ liệu với R

File Tóm tắt

Online: 506
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})